WAT IS 4D?

4D vertegenwoordigt de vierde dimensie; tijd. Tijd is iets waar we geen enkele invloed op hebben, maar tijd is wel allesbepalend in een bouwproject. Bij 4D construct zijn wij er dan ook van overtuigd dat je meer controle hebt over een bouwproject wanneer je de factor tijd op de juiste manier integreert in je BIM proces. In een 4D model wordt ruimtelijke data (3D) met tijdgebonden data (planning) geïntegreerd tot één dynamisch 4D model. Er wordt dus een extra laag planningsinformatie toegevoegd aan een of meerdere 3D modellen. Kortom, het 3D model visualiseert wat je wilt gaan realiseren en het 4D model bepaalt hoe en wanneer je het gaat realiseren.

4D construct BV
4D construct BV

HOE BOUW JE EEN 4D MODEL?

Voor een 4D model zijn minimaal twee ingrediënten nodig: 3D modellen en een planning. Daarnaast is er software nodig waarmee het 4D model daadwerkelijk gemaakt kan worden. Er zijn verschillende 4D applicaties beschikbaar en iedere applicatie heeft specifieke voor- en nadelen. Wij kunnen  je adviseren over de applicatie die het het beste aansluit bij jouw doelstellingen.

Er zijn drie manieren om een 4D model te maken:

HANDMATIG

Bekijk de beschikbare 3D modellen en planningen en koppel handmatig de 3D objecten aan de activiteiten van de planning. Je bepaalt zelf welke 3D objecten aan welke activiteiten worden gekoppeld.

GEAUTOMATISEERD

Maak de 3D modellen en planningen intelligenter door deze consistent op elkaar af te stemmen. Met vooraf gedefinieerde recepten worden de 3D objecten automatisch aan de juiste activiteiten gekoppeld, ook na wijzigingen in het ontwerp of de planning.

Model based

Navigeer door je 3D modellen, selecteer de  3D objecten in de gewenste uitvoeringsvolgorde, en creëer zo je gewenste planning en het bijbehorende 4D model. Klikken = plannen!

HIER ZIJN WIJ GOED IN

4D ADVIES

Wordt er een 4D model gevraagd vanuit de opdrachtgever? Moeten je 3D modellen in de toekomst op een andere manier worden aangeleverd omdat een partner met 4D gaat werken? Of heb je andere vragen over de inzet van 4D? Wij adviseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau over de inzet van 4D.

4D construct BV

4D MODELLEREN

Wil je een 4D model inzetten, maar heb je daar de kennis, middelen of capaciteit niet voor? Na het ontvangen van de 3D modellen en planning ontwikkelen wij een dynamisch 4D model die aansluit op je behoeften. Hierbij kan extra nadruk worden gelegd op een thema zoals veiligheid, logistiek, kosten, bouwplaatsmanagement e.d.

4D construct BV

STANDAARDISEREN EN AUTOMATISEREN

Wil je sneller en efficiënter 4D modellen kunnen maken? Bij 4D construct zijn we continu zoekende naar manieren om tijd te besparen door te standaardiseren en te automatiseren. Door de 3D modellen en planning vooraf op de juiste manier op elkaar af te stemmen, kan veel tijdwinst behaald worden gedurende het hele project.

4D construct BV

IMPLEMENTEREN EN OPLEIDEN

4D is een nieuwe manier van werken waarbij tal van nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dit maakt het wellicht lastig om een goede start te maken met 4D. Wij helpen je bij het implementeren van de software en verzorgen de bijbehorende trainingen zodat je organisatie zelf in staat is om 4D modellen te bouwen.

4D construct BV